Juridische informatie

De website http://www.camping-delabaie.com wordt uitgegeven door:

LA BAIE - LE CADRE ingeschreven bij de RCS van Saint-Nazaire onder het nummer 432 404 325

Rechtsvorm: SARL

Aandelenkapitaal: € 7.700

Statutaire zetel: Lieu-dit Keravelo Pen-Bé - 44 410 ASSERAC

Intracommunautaire btw: FR 74 432 404 325

Siret: 432 404 325 000 16

APE: 5530Z

Verantwoordelijk voor de publicatie: Mevrouw LE CADRE Sophie

Telefoon: 02 40 01 71 16

E-mail: contact@camping-delabaie.com

Site gerealiseerd, onderhouden door TIPI.

 

De uitgever gaat ermee akkoord zich te houden aan alle wetten met betrekking tot de oprichting en activiteit van een website.
 

 

Technische informatie :

 

Er wordt aan herinnerd dat het correspondentiegeheim op internet niet wordt gegarandeerd en dat het aan elke gebruiker van internet is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software tegen de besmetting van het internet te beschermen. mogelijke virussen die op internet circuleren.

 

Redactiehandvest :

 

De website http://www.camping-delabaie.com is een site met de diensten van SARL LA BAIE - LE CADRE. Het wordt aangevuld met simulatietools.
 

 

De informatie op deze site is alleen voor informatieve doeleinden.

Adres: Ker Avelo Pen-Bé - 44 410 ASSERAC

Tel. : 02 40 01 71 16

ADRESMAIL: contact@camping-delabaie.com

 

Persoonlijke gegevens :

 

De informatie die u invoert, wordt door SARL LA BAIE - LE CADRE vastgelegd. Ze worden geanalyseerd en doorgestuurd naar de verschillende betrokken afdelingen voor hun ondersteuning. Ze kunnen bovendien worden gebruikt door SARL LA BAIE - LE CADRE voor commerciële aanbiedingen.

Als u dit niet wenst, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen via het onderstaande adres. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op deze site zijn verzameld, onder de voorwaarden die worden gesteld door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een brief naar de sitebeheerder op het volgende adres: Camping de la Baie - Ker Avelo Pen-Bé - 44 410 ASSERAC

 

Copyright :

 

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van pagina's, gegevens en elk ander element van de site, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt zonder toestemming een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken.

 

Het webdesign is ontworpen door :

Sebastien Le Gourrierec
site: bivuak.fr
1 rue Louis Lefèvre Nuttig 56000 Vannes
siret 514 899 038 00020 / APE 7410Z

 

De site is ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen door:

Beeview, David The Metayer
website: www.beeview.fr
RCS: 801 788 803 in de prefectuur Vannes (56)
Rue du Granit 56190 LAUZACH

 

De site wordt gehost door:

GANDI SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 800.000, met maatschappelijke zetel te
63-65 boulevard Massena in Parijs (75013) FRANKRIJK,
geregistreerd onder het nummer 423 093 459 RCS PARIS
Btw-nummer FR81423093459

Telefoon: +33. (0) 1 70 37 76 61

Fax +33. (0) 1 43 73 18 51

 

partners :

 
Ga naar de top van de pagina